Wednesday, February 25, 2009

EPEKTO NG PAGSALI SA MGA SOCIAL NETWORKING WEBSITES SA MGA PILING 1ST YEAR NA MAG AARAL MULA SA KOLEHIYO NG KOMERSIYO SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS.

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

EPEKTO NG PAGSALI SA MGA SOCIAL NETWORKING WEBSITES SA MGA PILING 1ST YEAR STUDENTS MULA SA KOLEHIYO NG KOMERSIYO SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS.


I.


A. PANUKALANG PAHAYAG:

May mga mabuting epekto ang pagsali sa mga social networking websites.

B. INTRODUKSYON:

Ang paksa ng pananaliksik na ito ay ang mga mabubuting epekto at dulot ng mga social networking websites sa buhay ng tao. Ito ay madalas na nabibigyan ng mga negatibong kritisismo at hindi rin napapansin ng karamihan ang magagandang dulot ng mga ito. Ito ay tumutukoy sa mga social netwoking websites na kasalukuyang higit na tinatangkilik ng mga kabataan ngayon kagaya ng Friendster, Multiply at MySpace. Ang ilan sa mga mananaliksik ay tumatangkilik rin sa mga social networking websites at layunin nitong pag-aaral na patunayang may mabubuting dulot rin ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay ng tao.C. REBYU / PAGAARAL:

Ang mga networking websites ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga kabataan at ang ilang numero ng mga nakakatanda ay nagiging hooked sa pagkuha ng litrato, pagba-blog at kung anu-ano pa. Ano nga ba ang mga mabuti at masamang epekto nito?


Ayon sa mga pag-aaral, ang networking websites ay isang daan tungo sa mabuti at maayos na pamumuno ng isang organisasyon at gayun din sa negosyo. Hindi lamang ito pangsosyal na pakikipaghalubilo gamit ang internet kundi isang magandang paraan din ng maayos na pakikipag-transaksyon sa iba’t ibang sangay ng kalakal o negosyo. Itong networking sites din ay ginagamit sa iba’t ibang lugar sa mundo kaya di malayong mangyari na magkaroon ng iba’t ibang kasunduan sa mga bansang nagkakaroon ng transaksyon gamit ito.


Mula sa pag-aaral noong 2007, maganda ang naidulot ng networking websites na ito sa mga bansang umaangat pagdating sa larangan ng negosyo. At sa pag-aaral ding ito, na may resulta sa loob ng tatlumpung araw, makikita na higit sa sampung porsyento ang naidagdag sa pagsulong na pakikipagnegosyo.


Nasabi rin na ang ito ay may magandang epekto sa larangan ng pakikipagkalakal. Ayon sa pananaliksik, nasabi na kapag ang mga kasapi ng organisasyong ito ay nakakuha ng maraming bagong patalang kaanib, mas kakaunti ang magagastos ng kompanya/organisasyon sa website na ito sa negosyo. Iba pa rito ang mga gumagamit o nakikinabang sa dulot nito kaysa sa mga kasapi lamang na sumali. Dumarating nga lamang sa punto na hindi na kayang suportahan ng website ang dami ng mga kasapi nito na nagdudulot ng kritikal na paghihigpit lalo na pagdating sa pangangalakal at pangangailangan ng mga kumukonsumo ng produktong iniaangkat ng negosyo sa pamamagitan nito. Ngunit, napapanatili nitong panatag ang daloy ng komunikasyon sa mga miyembro na nagiging resulta ng pagbabalik nito sa tamang daloy ng pakikipag-transaksyon.


Ang taktika ng mga negosyante rito ay: humanap ng koneksyon sa isang sentral na organisasyon at makipag-transaksyon sa mga sangay nito hanggang sa dumami ang maging koneksyon nito mula sa isang sangay.


Ang networking website ding ito ay kayang maitago ang pagkatao ng gumagamit sa kadahilanang wala itong sapat na impormasyon tungkol sa gumagamit kaya’t ang taong kasapi rito ay may layang ilagay ang impormasyong nais habang naitatago ang pagkatao. Dito rin ay maraming taong maaaring makilala mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Maraming iba’t ibang dulot at limitasyon ang isang networking website na ninanais na magamit. Mayroong may hangad na makahanap ng kaibigan o sosyal na pakikibagay. Mayroon din na ang pinakahangad ay ang makahanap ng kapareha o makakasama, atbp.


Sa panahong ngayon, lalo na ang walang pigil na pag-usbong ng teknolohiya, hindi na mapipigilan ang pagdami ng mga taong nagiging kasapi ng mga networking website. Gayun din ang hindi pag-alam ng kung anong masamang maidudulot nito sa mga gumagamit depende sa site na sinalihan.


Masasabi na isang magandang daan ito para makausap ang mga malalayong kamag-anak at kaibigan nang wala masyadong nagagastos at sa mabilis na transaksyon, ngunit pagdating ng mga epekto nito sa isang estudyante, magbabago ang daloy ng pakikisama nila. Ang networking websites ding ito ay nagbibigay sa mga estudyante ng mga akala o masasabi nating sa pamamagitan ng networking websites na ito ay nagkakaroon sila ng malalayong relasyon o long distance relationship. Hindi ito maiiwasan ngayong marami ng magandang naidudulot ang teknolohiya sa buhay ng bawat tao.

Isa pa sa masamang epekto nito ay nakagagawa ito ng isa pang katauhan at maling tala ng isang tao sa isa. Nakatala din sa pag-aaral na ang mga taong walang masyadong social life ay dinaraan ang pananahimik sa networking. Dahil nga sa nasabi natin na isa itong daan sa komunikasyon sa mga taong malalayo sa’yo, kilala mo man o hindi. Mahirap ding makahanap ng privacy dito lalo na sa ibang website na nakikita ang bawat update mo. (Halimbawa: facebook)


May isang pagsusuri mula sa isang pag-aaral ng isang Dutch noong 2006 na ang networking websites ay nakadadagdag ng self esteem ng mga kabataan ngayon. Sa pag-aaral na ito, sa 881 na kabataan ay 5.6% ang nakitaan ng mga negatibong epekto , 4.9% ang positibo, 35% ang nakaroon ng magandang relasyon sa pakikipagkaibigan at 8.4% ang nagkaroon ng magandang buhay-pag-ibig. Marami na ring naihahayag na masasamang epekto dito lalo na ang tinatawag na cyber bullying. Isa itong aspeto ng pagkababa ng self esteem ng bata na nadadala sa pagtanda. Ang teknolohiya nga naman, kahit na maraming nagagawang mabuti ay marami ring masamang dulot. Sa ngayon, ang mga magulang ng mga kabataang nagiging hook sa networking website ay walang kamalayan sa kondisyon ng kanilang anak sa pamamagitan ng internet. At, ang mga magulang na kasapi sa online networking ay hindi nababahala sa ano mang maaaring mangyayari sa kanila na katulad ng nangyayari sa kanilang mga anak.


D. LAYUNIN:

Sa pagsisimula na pag-aaral na ito, nais naming malaman ang epekto ng paggamit ng mga social networking websites sa mga 1st yr na galing sa Kolehiyo ng Komersiyo ng Unibersidad ng Santo Tomas. Sa tulong ng aming pananaliksik at pangangalap ng mga datos ay nais naming maipakita:

Pangkalahatan:


Para makatulong sa mundo ng social science at maipaalam sa mga tao ang magagandang epekto at naidudulot ng pagsali sa mga social networking websites ng mga kabataan.

Tiyak:

1. Para malaman ang kadalasang kasarian ng mga taong madalas na gumamit ng mga social networking websites.
2. Para maobserbahan ang madalas na ginagamit na social networking website, ang oras na iginigugugol dito at mga personal na impormasyon na ibinabahagi nila dito.
3. Para malaman kung ang social network site na ginagamit ay pribado o pampubliko, ang kadahilanan sa pagpili nito at posibleng maging bunga nito.
4. Para malaman ang pananaw at kamuwangan ang mga estudyante sa kasalukuyang umiiral na problema tungkol sa panloloko gamit ang social networking websites.
5. Para maisalin ang talino, sipag, tiyaga at pagiintindi ng mga mananaliksik habang ginagawa ang pag-aaral na ito.

E. HALAGA:

Ang mga social networking websites ay isang malaking indikasyon na iba na ang henerasyon ngayon. Ito ay isa sa mga pinakapopular na dinadayo ng mga kabataan sa internet ngayon dahil maraming salik na nakakapag-udyok sa mga ito, dahilan upang patuloy na dumami ang mga sumasali rito. Marami ang mabuting naidudulot ng mga social networking sites na ito sa buhay-sosyal ng mga tao.


Bagama’t alam ng mga kabataan ngayon ang maaaring maidulot sa kanila ng pakikipaghalubilo sa iba’t ibang uri ng tao, ipinagpapatuloy pa rin nila ang pagiging aktibo sa mga social networking sites na ito sa kadahilanang nakikita at naipapakita nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga ito. Itinuturing ng mga kabataan ngayon ang social networking bilang isang “social trend” na humahatak sa bawat estudyante na gumawa ng kani-kanilang sariling account.
F. KONSEPTWAL NA BALANGKAS:


Image and video hosting by TinyPic


G. METODOLOHIYA:

A. Instrumento:

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng isang sarbey na naglalaman ng sampung mga katanungan na maaaring "open" o "close ended". Ang "close ended" na mga katanungan ay naglalaman ng kwantiteytib na sagot. Ang tagatugon ay maaari lamang sumagot gamit ang mga nakalistang pagpipilian at hindi na maaaring lumampas pa doon. Sa kabilang dako naman, ang "open ended" na mga katanungan ay ginagamit kung ang sariling opinyon ng tagatugon ay kinakailangan. Ito ay karaniwang tinatawag na “breaking the ice” na mga tanong. At dahil opinyon ng tagatugon ang kailangan, ito ay naglalaman ng mga kwaliteytib na sagot.


H. SAKLAW/DELIMITASYON:

Ang pananaliksik na ito ay tumutukoy lamang sa mga networking websites na kagaya ng Friendster, Facebook, at Multiply. Gayundin, ang mga respondante nito ay limitado lamang sa mga 1st Year na mag-aaral ng Kolehiyo ng Komersyo ng Unibersidad ng Santo Tomas at hindi aabot o lalampas sa iba pang kolehiyo. Gayunpaman, hindi nililimitahan ng pag-aaral na ito ang kasarian at edad ng mga respondante.


I. DALOY NG PAGAARAL:

Ang paksa na "EPEKTO NG PAGSALI SA MGA SOCIAL NETWORKING WEBSITES SA MGA PILING 1ST YEAR STUDENTS NG KOLEHIYO NG KOMERSIYO NG UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS" ay naglalayon na ipaalam sa lahat ang mga magagandang epekto nito at patunayan ito sa mga taong nagbibigay ng kritisismo rito.

Inalam ng pag-aaral na ito kung anu-ano ang mga nagiging magandang epekto nito sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Komersiyo ng Unibersidad ng Santo Tomas at kung paano nito naapektuhan ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya, kaibigan at lipunan.

Ang mga mananaliksik ay nangalap ng mga impormasyon na gagamiting batayan sa pagdedepensa at pagpapatunay na ang mga social networking websites ay hindi puro kaaliwan at pampalipas-oras lamang.


II.


A. INTRODUKSYON:


Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa epekto sa kabataan ng kanilang pagsali sa mga social networking websites. Ang papel ay naglalarawan sa pananaw, kaugalian, at ideya ng mga piling 1st yr na mag-aaral sa Kolehiyo ng Komersiyo ng Unibersidad ng Santo Tomas. Ang instrumentong ginamit ng mga mananaliksik ay isang sarbey na naglalaman ng mga open at close- ended na mga katanungan tungkol sa paksa na may kinalaman sa pag-aaral.


Mga Batayang Kaalaman sa Social Networking:


A. Kahulugan ng Social Networking:


Ayon sa Wikipedia, ang mga social networking websites ay may maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na relasyon.

Ayon naman kina Boyd at Ellison (www.gartner.com, 2007), ang social networking sites ay mga serbisyong pampubliko na nagrerehistro ng nakapaloob sa isang system at kung saan makikita ang profile ng mga indibidwal na kasama rin sa kaparehong system. Idinagdag pa ng mga manunulat na ang SN ay nagiging patok sa publiko dahil pinapayagan nito ang isang indibidwal na makilala ang ibang tao.

B. Maikling Kasaysayan ng Social Networking:


Mayroong pag-aaral na ang bawat kompyuter na magkakaugnay ay maaaring maging basehan para sa interaksyong sosyal. Ayon sa Wikipedia.org, nagsimula ang pagtayo ng isang websayt kung saan ang mga miyembro nito ay makahahanap ng kanilang mga lumang kaklase at magkaroon ng komunikasyon sa pagitan nila. Ayon sa isang University(2007), si Randy Conrads ang gumawa ng websayt na ito. Sa karagdagan, sinabi ng Classmates.com na ng kumpanyang ito ay pinagkikita muli ang mga residente ng Estados Unidos at Canada na naging mag-kamag-aral o nakasama nila noong sila’y nag-aaral, nagtratrabaho o maging ang mga nakasama nila sa militar. Noong taong 1995, nagkaroon ng mahigit kumulang sa 40 milyong tao ang sumali sa SN na ito. Ayon kina Boyd at Nicole, ang pag-unlad ng SN ay nagsimula sa websayt na SixDegrees.com. Sa websayt na ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na makakilala ng mga bagong kaibigan. Nakatulong ang SixDegrees sa mga tao para ma-konekta at makapagpadala ng mga mensahe sa kanilang mga kaibigan. Gayunpaman, kahit marami ang na-engganyo sa SixDegrees, hindi nila masyadong natatag nang mabuti ang komersyong ito kaya hindi rin ito nagtagal. Pagkatapos ng SixDegrees.com noong 1997 ay sumunod naman na nagsulputan ang mga katulad na SN na LiveJournal.com noong 1999, Friendster.com noong 2002, Multiply.com at MySpace.com sa taong 2003 at ang Facebook.com naman noong 2004.


C. Mga uri ng Social Networking:

1. Friendster

Ayon kay Ronald S. Lim(2007), ang Friendster ay isang pribadong pagmamay-aring sayt sa California noong 2002 at naging pinakapolular na social networking sayt sa Amerika bago ang MySpace sa taong 2004. Bumaba man ang popularidad nito sa Estados Unidos, ang Friendster pa rin ang SN na pinupuntahan ng mas nakararaming mga Asyano. Sa katunayan, sa popularidad nito ay nakumbinsing dumalaw dito sa Pilipinas ang musikerang si Bonnie Bailey na kumanta ng popular na “Ever After” dahil sa mga komento na iniwan sa kanyang Friendster account. Sa kasalukuyan ay may 50 milyong tao na ang tumatangkilik nito. Isa sa mga pinakasikat na gawin sa Friendster ay ang “language options” nito. Dito, ang miyembro maaaring pumili sa mga lenggwaheng Chinese, simplified Chinese, Hindi, Japanese, Korean, Spanish at Tagalog.


2. Myspace
Ayon kay Paul Marks (2006), lumalaganap na daw ang iba’t ibang uri ng SN at isa na dito ang MySpace. Ang MySpace, na ayon sa OUT-LAW.com (2006), ay ginawa ni Brad Greenspan, ito ay isang uri ng SN na para sa lahat. Ito ay para sa mga magkakaibigan at sa mga taong mahilig makipag-usap sa iba; mga taong nagtutugma o nagrereto sa kanilang mga kaibigan; mga taong malayo sa kanilang pamilya at gustong makipag-kamustahan o makipag-usap sa kanilang pamilya; mga negosyante at kanilang mga katrabaho na interesado sa SN; mga magkakaklase at mga kapareha sa pag-aaral, at marami pang iba. Maihahalintulad natin ang Myspace sa Multiply sapagkat halos parehas lang ang kanilang mga layunin at mga katangian. Mas kumplikado nga lang ang Myspace kumpara sa Multiply dahil mas maraming taga-ibang bansa ang gumagamit dito. Ito ay naitala na pang anim sa pinaka-popular na website at pangatlo sa Amerika. Sa kasalukuyan, naitala ng MySpace network na may mahigit-kumulang na 300 milyon na miyembro na ibinabahagi ng MySpace at patuloy pa itong nadadagdagan araw-araw. Masasabi natin na sa panahon ngayon, ang SN ay isa nang bahagi ng ating buhay dahil din sa tulong nito sa patuloy na pag-unlad ng ating teknolohiya at ang epekto nito sa larangan ng social life.


3. Multiply
Ayon kay Richard Macmanus (2006), ang Multiply ay isang uri ng social networking na nagbibigay-kakayahan sa mga gumagamit nito na mamahagi ng mga uri ng midya tulad ng litrato, video, musika, at iba pa sa loob ng iyong sariling websayt. Ito ay may kakaibang uri ng serbisyong higit sa ibang SN sayt. Dahil nga naturingan itong isang SN, hinahayaan nito ang gumagamit na makipagpalitan ng social networking ay isang istrakturang sosyal nanodes o sa mas madaling salita, mga indibidwal na konektado ng isang web-based na nagbibigay sa mga indibiwal para (1) bumuo ng isang profile, ang tawag sa impormasyong pormal na binibigay sa profile ng ibang indibidwal kung saan siya ay konektado, at (2) para computer-mediated. Ito ay bunga ng The Network Nation ni S. Roxanne Hiltz at Murray Turoff na nagdulot ng social networking noong 1995 sa social network o SN na nagngangalang Classmates.com at mapanatili ang media release ng Oregon State profile, mailista ang mga kaibigan, at ma-surf ang listahan ng mga Internet, mga taong gustong makipagkilala sa media at makipagtalakayan tungkol sa mga bagay na nagbibigay interes sa kanila. Pinahihintulutan din ng Multiply na ayusin ng gumagamit ang kanyang sariling websayt upang mas ma-enganyo ang mga tumitingin dito. Anong maganda sa pamamahagi ng media kung wala naman titingin dito? Isang tanong na sinolusyonan ng Multiply. Ang Multiply ay may kakayahang ibalita sa iyong mga ka-miyembro kung may bago kang inilagay sa iyong sariling Multiply account. Sa kabuuan, ang Multiply ay isang SN sayt na nangingibabaw sa ibang uri ng SN dahil sa iba’t-ibang bagay na nag-aangat dito sa iba pang maliliit na SN. Hindi tulad ng iba, ang Multiply ay laganap sa buong mundo. Ibig lang nitong sabihin ay hindi lang tayong mga Pilipino ang gumagamit nito kundi pati rin ang mga kapatid natin sa iba’t-ibang dako ng mundo.D. Mga kagamitan para magkaroon ng Social Networking:

1. Kompyuter
Ayon sa Wikipedia, ang kompyuter ay isang uri ng mekanismong ang ginagawa ay mangasiwa ng mga datos ayon sa mga panuto. Sa karagdagan, ang programa na isang termino sa pag-iimbak at pangangasiwa ng mga panuto ay isang katangian ng kompyuter. Isang magandang katangian nito ay ang pagsasa-ayos ng mga impormasyon sa iba’t ibang lugar. Ang kompyuter network na nabuo ay tinawag na internet. Isa sa gamit ng computer ay ang pagkonekta nito sa internet sa pamamagitan ng telepono. Sa pamamagitan ng koneksyon sa Internet, maaaring makapasok o makapagbigay daan sa mga website na may kinalaman sa social networking.


2. Internet
Ang Internet na kilala ring “information superhighway” ay malawakang pangmadlang daan na pinagsama-samang kompyuter. Maaari silang magpalitan ng impormasyon o account at media o kung anu-anong bagay sa mga iba’t ibang tao na kasama nila sa network na ito. Ang networks na naghahatid ng datos sa pamamagitan ng pocket switching na gumagamit ng pamantayang “network of networks” na binubuo ng milyon na maliliit na larangan ng pantahanan, pampaaralan, pangangalakal, pam-pamahalaan at sosyal na nagdadala ng iba’t ibang impormasyon at paglilingkod katulad ng pinagdugtong-dugtong na web pages at iba pang mapagkukunan ng impormasyon ng gumagamit ng Internet Protocol(IP). Ito ay isang network sa e-mail, online chat, file transfer o paglipat ng salansanan at World Wide Web. Maraming tao o kumpanya ang may web logs o blogs na karaniwang ginagamit bilang online diaries sa pagpapalawak ng kanilang social networking. Mahalaga ang ginagampanang papel ng internet bilang kasangkapan para maiproseso ang SN.


3. E-mail Address
Ang e-mail, mula sa salitang elektronik, ay ang na pagpapadala, pag-iimbak at pagtanggap ng mga mensahe sa sistemang elektronik na komunikasyon. Ayon sa Wikipedia, ang paggawa ng e-mail address ay isang paraan ng pag-aaplika sa sistemang Internet-based sa Simple Mail Transfer Protocol. Dito, pinahihitulutan ang mga gumagamit sa loob ng isang organisasyon na mag-e-mail sa bawat isa. Ang e-mail ay karaniwang ginagamit upang magpadala ng mga mensahe, ngunit may mga programa na may kakayahan na automatikong magbura ng mga ito. Ang e-mail address ay kinakailangan para maging kasapi sa isang SN na websayt. Dito ipinapadala ang mga impormasyon tulad ng mga paalala tungkol sa isang kaibigan, atbp. Kinakailangan din ng isang kasapi na magbigay ng password upang mapangalagaan ang kanyang pagkakakilanlan sa isang SN.


E. Mga proseso sa paggawa ng Social Neworking Account:

1. Friendster
Simulang bisitahin ang site na http://www.friendster.com. Hanapin doon ang nakasulat na "register" at pindutin. Kailangang magbigay ng mga detalyeng kailangan tungkol iyong sarili at ito ang magbibigay-daan upang magamit ng isang tao ang isang serbisyo. Pagkatapos mapunan ang aplikasyon ay maaari ka nang magbukas o mag-"log-in" at isa ka nang miyembro.
Maraming mga katangian ang Friendster na nagpapaiba nito sa ibang mga programang social networking. Ito ay nagtataglay ng pakikibahagi sa isang komunidad ng mga tao. Pwede kang mag-upload ng mga litrato ng iyong sarili upang maibahagi ito sa iba, magbigay ng komento o testimonial sa ibang tao at pati na rin ang pagbibigay ng mga pribadong mensahe sa iyong mga kaibigan.


2. Multiply

Katulad ng Friendster, bisitahin ang http://www.multiply.com at gumawa ng sariling account. Buksan ang nagawang account at maaari ka nang magsimula. Pwede kang mag-upload ng mga litrato na gusto mong ibahagi sa iyong mga kaibigan o sa ibang tao. Katulad ito ng Friendster ngunit limitado ka lang sa pamamahagi ng iyong mga litrato at dito nagaganap ang malawakang social networking.

3. MySpace

Sa paggawa ng MySpace account, bistahin ang http://www.myspace.com kung saan kagaya ng mga nauna ay makakakita ka ng isang aplikasyon sa paggawa ng sariling account. Pagkatapos gumawa ay buksan ito. Maraming pinagkatulad ang Friendster at MySpace ngunit ang nag-iiba sa lahat ay ang kakayahan ng MySpace na makipaghalubilo sa buong mundo.


B. DATOS NG RESEARCH:1.) Katangian ng mga Taga tugon:


Sa 50 na sarbey na aming ipinamahagi, makikita dito na malaking bahagdan ng mga kabataan ay may lubos na kaalaman at gumagamit ng Social Networking Site.

Ayon sa datos, sinasabing (35.90%) sa kanila ay 11 na taong gulang pa lamang ng ma-engganyong sumali dito. Mayroon namang 13 taong gulang nang sumali (48.72%) at may iba na 15 taong gulang na nang sumali (10.25%).

Ayon din sa sarbey, ang pinakamalakas na naka-impluwensya sa kanila kung bakit sila gumawa ng account sa mga SN ay ang kanilang mga kaibigan (50%), sumunod ang mga kaklase (30.65%) at huli, ang kamag-anak (19.35%).

Patungkol naman sa dahilan kung bakit sila sumali dito ay:
(65.96%) para pampalipas-oras lang , (14.89%) gusto makakilala ng ibang tao , (8.51%) nakikisunod sa uso at (10.64%) sa ibang dahilan.

2. Katangian ng mga sagot ukol sa Social Networking Sites:

39 o 79.55% sa mga tagatugon ang nagsabing mayroong sariling kompyuter kaya naman may kakayahan silang gumamit at magpakaaktibo dito, samantalang 11 o 20.45% naman ang nagsabing walang sariling kompyuter ngunit gumagamit pa rin nito.

Ayon din sa sarbey, ang site na may pinakamaraming bilang ng user o gumagamit (tumutukoy sa mga respondante ng isinagawang sarbey) ay ang Friendster (39%), sumunod ang Multiply (36%), Facebook (18%) at, sa iba pa (7%).

Sa larangan ng bilang ng oras na iginugugol nila para rito, nangunguna ang mga gumagamit na naglalaan ng 1-3 oras lamang (63.64%), sumunod ang 3-6 oras (20.45%), ang 6-10 oras (9.09%) at 10-24 oras (6.82%). Pinapakita dito na hindi masyadong pinaglalaanan ng mahabang oras ang paggamit ng kanilang Social Networking Site.

Sa tanong naman na kung sa tingin nila naapektuhan ba ng masama ang kanilang pag-aaral sa kanilang pagsali sa mga social networking websites,
20 o 40% ang sumagot ng "Oo" at 40 o 60% namang ang nagsabi ng "Hindi". Sinasabi lang na naniniwala sila na hindi ito nakakasagabal sa kanilang pag-aaral bagama't nakakatulong pa ito kahit papaano sa gawaing pang-akademiko.

Ang magagandang bunga naman na nakukuha nila dito ay: nagkakaroon uli ng komunikasyon sa malalayong kamag anak at kaibigan (31.82%), naipapahayag nila ang kanilang mga saloobin (29.55%), at natutulungan ang kanilang pang-sosyal na buhay (11.36%). (18.18% ang nagsabi na wala itong naitulong sa kanila).

Pinatutunayan ng kanilang mga sagot na may magagandang epekto ang pagsali sa mga social networking websites katulad ng pagkakaroon ulit ng komunikasyon sa mga dating kaibigan at malalayong kamag-anak na nakatira sa abroad. Ito ay nakatutulong upang lalong tumatag ang relasyon sa isa't isa, gayundin sa pagkakaroon ng online jobs at mga bagong kaibigan. Nakatutulong rin ito sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili para makipagkilala sa iba't ibang uri ng tao, at higit sa lahat ay naipapahayag ang buong pagkatao.III.


A. PAGSUSURI:

Isang bahagi ng pananaliksik na ito ang pagsasagawa ng sarbey na makakatulong ng malaki sa naturang pag-aaral. Ang sarbey ay isinagawa sa mga piling 1st yr na mag-aaral ng Kolehiyo ng Komersiyo ng Unibersidad ng Santo Tomas. Sa isinagawang sarbey sa kanila, napag-alaman na 86.36% sa mga ito ang mahilig sumali sa mga social networking websites at tanging 13.64% lamang sa mga ito ay ang hindi mahilig.


"Friendster", na may bilang na 36%, ang social networking site na pinakakinahuhumalingan ng mga mag-aaral, kasunod nito ang "Multiply" na may 33% at "Facebook" na may 18%, 7% sa mga ito ay may ginagamit na iba pang networking websites bukod sa mga nabanggit. Halimbawa nito ay ang "MySpace at Plurk".


Lumalabas rin sa sarbey na 35.50% sa kanila ay nasa 11 na taong gulang nang mahilig sa mga social networking website. Pinakamarami ang nasa 15 na taong gulang na may 48.72%, 15.35% naman ang mga nasa 18 na taong gulang at 10.25% ang may edad na 13 taong gulang.


Ipinakita rin na 50% sa mga ito ay nahikayat ng kanilang mga kaibigan upang sumali sa mga social networking websites. Sumunod dito ang impluwensiya ng kanilang mga kaklase na may 30.65% at huli ang impluwensiya ng mga kamag anak na may 19.35%.


Napag-alaman din sa sarbey na 75.55% sa mga mag-aaral na na-sarbey ang may kompyuter sa kanilang bahay at 20.45% lamang ang wala at nagrerenta lamang sa mga computer shops.


Lumabas din sa sarbey na 63.64% sa mga na-sarbey ang naglalaan ng 1-3oras para sa mga sarili nilang account. 20.45% naman sa mga ito ay naglalaan ng 3-6 oras, 9.09% ang naglalaan ng hanggang 6-10 oras at 6.87% ang umaabot sa 10 -24 oras sa paglalalaan sa oras ng pagkokompyuter.


Naitanong rin kung nakakaapekto ba sa kanilang pag aaral ang kanilang pagsali sa mga nasabing social networking websites. 40.91% sa mga mag-aaral ang sumang-ayon na nakakaapekto sa kanilang pag aaral ang pagsali sa mga SN ngunit mas marami pa rin ang hindi sumang-ayon rito na may bilang na 59.09%.


Iba't iba ang mga dahilan ng mga mag-aaral tungkol sa pagsali nila sa mga social networking websites. Sa sarbey na pinanghahawakan, 65.96% sa mga ito ang sumali bilang pampalipas-oras lamang. 14.89% ang sumali para magkaroon ng mga bagong kakilala, 8.51% ang dahil sa pagnanais na makisali sa uso at 10.64% ang may iba pang dahilan bukod sa mga nabanggit.


Hiningi rin ng mga mananaliksik ang kanilang reaksyon tungkol sa kung ano ba ang mabubuting naidudulot ng mga social networking websites sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Batay sa isinagawang sarbey, 31.82% sa mga mag-aaral ang natulungan na magkaroon ng komunikasyon sa kanilang mga kaibigan at malalayong kamag anak na nasa abroad sa pamamagitan ng mga SN, 20.55% sa mga ito ang nakakakilala ng mga bagong kaibigan at umunlad ang pakikipag sosyal na relasyon sa tulong ng mga nabanggit na mga sites. 9.09% ang nagsabi na natutulungan sila ng mga Social Networking Websites naipapahayag nila ang kanilang sarili at identidad, 11.36% ang may iba pang dahilan tulad ng pagkakaroon ng napagkakakitaan, libangan at gusto lang sumali. Gayun pa man, 18.18% sa mga mag aaral ang nagsabi na walang mabuting maidudulot ang pagsali sa mga Social Networking Websites.


B. KONKLUSYON:


Sa pagwawakas ng pag-aaral na ito tungkol sa pagsali sa mga Social Networking Websites, nais ilahad muli ng mga mananaliksik ang mga pag-aaral mula sa mga nakalap na mga datos. Ang mga datos ay ikinumpara sa rebyu/pag aaral. Ang pag-aaral na isinagawa ay ang paraan ng pagkuha ng pananaw sa mga piling 1st yr na mag-aaral sa Kolehiyo ng Komersyo ng Unibersidad ng Santo Tomas sa pamamagitan ng sarbey.


Napakalaking porsyento ng mga mag-aaral ang may kaalaman at gumagamit ng mga Social Networking Site. Isang simpleng dahilan ng pagkakaroon ng bawat kabataan o kahit mga matatanda ng Social Networking Site ay upang makihalubilo sa ibang mga tao sa internet. Sa mga uri ng Social Networking Sites, may kanya-kanya ring preperensya ang mga tao, higit na ginagamit ng mga mag-aaral ang Friendster kumpara sa Multiply, Facebook at Myspace. Ito ay tumugma sa mga unang mga pag-aaral sa Social Networking, na ang Friendster ay ang siyang pinakapopular na Social Networking Site sa Pilipinas.


Sa kabila ng kahumalingan, matalino pa rin ang mga kabataan tungkol sa kung gaano kalaki ang oras na kanilang ilalaan para sa mga SN sites. Ibig sabihin ay hindi sila masyadong "nagsasayang" ng oras dito na nagbibigay-daan sa mga mas mahahalagang bagay na dapat nilang unahin gaya na lamang ng pag-aaral at pakikihalubilo sa pamilya at mga kaibigan. Nagiging maingat din ang higit sa mga mag-aaral sapagkat nililimita lamang nila ang mga impormasyon na kanilang inilalathala sa internet; hindi nag-iimbita ng mga taong hindi nila kakilala at hindi nagbabalak na makipagkita sa mga taong nakilala lang sa internet.


Naitanong din sa sarbey kung may ayaw sila sa mga Social Networking Sites na ito. Kakaunti lamang ang sumagot na mayroon silang ayaw sa mga sites na ito, karamihan sa mga dahilan ay ang pagkakaroon ng mga panloloko, talamak na pornograpiya at mga hackers. Gayunpaman, ito ay nakasalalay sa pag-iingat ng bawat indibidwal sa mga personal na impormasyon na kanila mismong ilalathala.


Sa kabuuan, ang Social Networking ay may higit na mabuting naidulot sa mga mag-aaral. Napapalawak ng mga sites na ito ang kaalaman ng mga mag-aaral, napagtitibay ang relasyon ng mga magkakaibigan, nakahahanap ng bagong mga kaibigan, napagbubuti ang buhay-sosyal, nagtatagpo ulit ang mga dating mga kaibigan na matagal ng walang komunikasyon sa isa’t-isa at higit sa lahat, naipapahayag sa buong mundo ang sariling ideya at pananaw sa buhay.


C. REKOMENDASYON:

Iminumungkahi ng mga mananaliksik na paghusayin at palawakin pa ang mga pag-aaral sa larangan ng Social Networking. Ito ay sa kadahilanang dapat na higit na maunawaan ng mga tao ang mga mabubuting implikasyon ng Social Networking, at upang matuto ang mga tao sa tunay na kahalagahan nito at magayak silang sumali na rin dito. Naniniwala ang mga mananaliksik na malaki ang maitutulong ng mga SN sa buhay ng tao, lalo na sa henerasyon ngayon na napakabilis magpalit ng oras. Sa kabila nito, inirerekomenda rin ng mga manunulat sa mga sumasali at mga nagbabalak na sumali sa mga SN site na dapat ay may pag-iingat sa mga impormasyon na nilalathala sa iyong network.
Mahalaga pa rin na maging protektado ang tunay na katauhan ng sinumang nais na sumali sa mga SN site. Ito ay bilang pag-iingat sa mga manloloko na lumaganap na sa mga SN site at sa mga nagnanakaw ng katauhan. Sa mga gustong ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa social networking, nais ng mga manunulat na payuhan ang mga mag-aaral na huwag limitahan ang social networking sa isang aspekto lamang at maging ang kanilang mga tagatugon.


Sanggunian:


About Classmates Online, Inc., Classmates.com, Nakuha noongFebruary 12, 2008 from http://www.classmates.com/cmo/about/;jsessionid=RIVWXDQ2MEVJ4CQKWZSSVRQKBK1GMIV3?s=74606&_requestid=171457, http://en.wikipedia.org/wiki/Classmates.com


Anderson, K. Internet use among college students: An exploratorystudy[ Paggamit ng internet sa mga mag-aaral sa kolehiyo: Isangeksploratoring pag-aaral]. Nakuha noong February 12, 2008 fromhttp://www.rpi.edu/anderk4/research.html


Boyd, D. M. at Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition,history, and scholarship[Mga social networking sayt:Depinisyon,kasaysayan at kaalaman] . JournalofComputer-MediatedCommunication,13(1),article 11.http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html


Changing adolescent experience[ Pagbabago ng karanasan ng tin-edyer]. CambridgeUniversity Press. Frauenhelm, E.(2007) Social Revolution. Workforce Management, (28-37)Harvey, G. The pros and cons of social networks[Mga kabutihan at kapalit ng social networks] , Ezine Articles. Nakuha noong February 12, 2008 fromhttp://ezinearticles.com/?-Social-Networkinghe-Pros-and-Cons-of-Social networking sayt: Depinisyon, kasaysayan at kaalaman] Journal of Computer mediated communication, 13(1), article 11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

http://www.slideshare.net/faberNovel/social-network-websites-best-practices-from-leading-services


http://www.corban.edu/studentlife/hilltop/4-7-08/socialnetworking.html


Rosen, Larry D. Ph.D. “Memo to all parents of Adolescents: It’s time to create your own MySpace page”, Short report California State University, Dominguez Hills, July 27, 2006,


Rosen, Larry D. Ph.D “Sexual predators on MySpace: A deeper look at teens being stalked or approached for sexual liaisons” Short Report 2006-01, California State University, Dominguez Hills, July 2006,


Valkenburg, P. M., Jochen, P., & Schouten, A. P. (2006). “Friend Networking Sites and Their Relationship to Adolescents Well-Being and Social Self-Esteem”, The Journal: Cyberpsychology and Behaviour, 9(5), 584-590.11 comments:

 1. kulang???
  bakit nio nasabi huh??

  ReplyDelete
 2. gusto kong malaman yong mga tanong sa survey nyo...thank you..good job ^_^

  ReplyDelete
 3. ok nmn po sya ah :) salamat po dito ..nagkaroon po ako ng mga dagdag-info at idea para sa research nmin..tnk u po ulit... :)

  ReplyDelete
 4. peram po ako nito may mga detail po ako need gawa may pag kakaugnay sya sa ginawa ko salamat po ahh malaking tulong ito sa akin ^_^

  ReplyDelete
 5. mkakatulong po ito para sa aming proyekto :)

  ReplyDelete
 6. bagong bagong ah friendster :D hahahahahaha

  ReplyDelete
 7. pwede ho bang kumuha ng mga impormasyon sa pananaliksik ninyo? kung pwede lang naman po para sa aming papel pananliksik

  ReplyDelete